Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP- CEO

Giới thiệu chương trình đào tạo đặt biệt

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

( Professional Chief Executive – “ Pro CEO”)

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

 • Đây là chương trình đào tạo đặc biệt về quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các nhà quản lý ở cấp quản lý cao nhất cho các doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Quản lý cấp cao: Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc);
 • Cấp quản lý trung gian trong doanh nghiệp (Quản lý cấp trung: Trưởng, phó phòng,ban,bộ phận trong doanh nghiệp) có hoài bảo trở thành Giám Đốc Điều Hành;
 • Những người có hoài bão trở thành Giám Đốc Điều Hành trong tương lai.

 

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

 • Đang ở vị trí quản lý trong doanh nghiệp (Trưởng phó bộ phận trở lên).

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

 • Là những Tiến Sĩ, Thạc Sĩ thực hành, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản trị đã và đang nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Quản Lý & Tư Vấn cao cấp tại các Tập đoàn Đa Quốc gia tại Việt Nam.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp (Pro CEO) cần phải có trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa;
 • Cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một Pro CEO cần phải trang bị;
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và kiến thức có tính chuẩn mực toàn cầu và có tính thực tiễn bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Biết được ai,làm thế nào,trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một Pro CEO trong tương lai;
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một Pro CEO cần phải có;
 • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một Pro CEO;
 • Biết cách đạt được hoài bão của mình là trở thành một Pro CEO.

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

KHÁI QUÁT  :           Chân dung và vai trò của Giám Đốc Điều Hành

The Portrait and Role of the CEO

 

CHUYÊN ĐỀ I :        Phát triển kỹ năng lãnh đạo ( 04 buổi)

                                    Leadership Development

 

CHUYÊN ĐỀ II:      Quản trị nguồn nhân lực chiến lược ( 04 buổi)

Strategic Human Resources Management

 

CHUYÊN ĐỀ III :     Quản trị tài chính dành cho sếp ( 04 buổi)

Financial Management for C.E.O

 

CHUYÊN ĐỀ IV:      Quản trị Marketing ( 04 buổi)

                                    Marketing Management

                                               

 

CHUYÊN ĐỀ V:     Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ( 04 buổi)

                                    Building Internal Control Systems

 

CHUYÊN ĐỀ VI:      Luật dành cho Doanh nghiệp ( 04 buổi)

                                    Laws for Business

 

TỔNG THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH :

 •  Tổng thời lượng chương trình: 24 buổi học (mỗi buổi 4 tiết)

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

 • Học viên thảo luận phát triển ý tưởng, tham gia các bài tập tình huống để tìm ra giải pháp cho từng vấn đề trong Quản Trị.
 • Phương pháp Giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên (Theo công nghệ Giảng Dạy của Úc).
 • Trong khoá học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, Giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẽ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai…,Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp mình.

NỘI DUNG CHI TIẾT NHƯ SAU:

 

KHÁI QUÁT

CHÂN DUNG VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

Mô phỏng chân dung và các tố chất cần có của một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp, vai trò Giám

Đốc Điều Hành.

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ I:

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

 

 1. PHẦN 1-Lãnh Đạo & Quản Lý
 • Phân tích các quan điểm về Lãnh Đạo & Quản Lý
 • Tiêu thức đánh giá Lãnh Đạo Hiệu Qủa
 • Phong cách lãnh đạo.
 • Quan hệ giữa quản lý và lãnh đạo.
 • Phương pháp lãnh đạo tình huống.
 • Các kỹ năng của CEO.
 • Các kỹ năng yêu cầu.
 • Phương pháp phát triển kỹ năng.
 • Tính cách cá nhân.
 • Yếu tố con người trong Công Ty
 • Nguyên tắc làm việc của C.E.O
 1. PHẦN 2-Tạo Động Lực Làm Việc

 

 • Vai trò của doanh nghiệp
 • Vai trò của nhà quản lý trực tiếp
 • Xử lý một số tình huống thiếu động lực
 • Kỹ năng trình bày hiệu quả
  1. PHẦN 3-Hai Mô Hình Quản Trị Tiêu Biểu 

 

 • MBO (Management By Objective):   Quản trị theo mục tiêu
 • MBP (Management By Process):        Quản trị theo quá trình
 • QUẢN TRỊ THEO QUÁ TRÌNH  kết hợp với QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU 

                         RESULT ORIENTATION + PROCESS APPROACH

 

CHUYÊN ĐỀ II:

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC

 

PHẦN 1: QUẢN LÝ TRONG THỜI HỘI NHẬP:

 1. 3 Bí quyết thành công trong quản lý
 2. Những thách thức trong QTNNL hiện nay
 3. Chu trình quản trị nguồn nhân lực
 4. Nền tảng cơ bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực
 5. Sai sót cơ bản trong công tác QTNNL tại các DN hiện nay
 6. Vai trò của con người trong Doanh nghiệp ngày nay
 7. Hành động của chúng ta để có nguồn lực tốt cho DN
 8. CEO với vai trò Thuyền trưởng  trong “cơn sóng nhân lực” hiện nay

PHẦN 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 1. Thu hút nguồn nhân lực
 • Làm gì để thu hút nguồn nhân lực?
 • Làm sao có đất lành để chim đậu?
 1. Tuyển để “dụng”
 • Những thách thức trong tuyển dụng hiện nay
 • 3 yếu tố quyết định sự thành công trong tuyển dụng
 • Những công cụ hữu hiệu trong tuyển “đúng” người
 1. Sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất:
 • Những biện pháp cốt lõi để  “khai mở” năng lực của nhân viên
 • Thiết kế công việc: nền tảng để bố trí đúng người & đúng việc
 • Truyền thông nguồn nhân lực: biện pháp hiệu quả để tạo dựng niềm tin của nhân viên đồng thời ra quyết định về con người kịp thời, chính xác và “tâm phục, khẩu phục”
 • Quản lý lương bổng và đãi ngộ: công cụ vật chất để thu hút và giữ chân người tài
 • 3 nhân tố cốt lõi để xây dựng hệ thống lương bổng hoàn hảo
 • 3 yếu tố cơ bản để trả lương nhân viên nhằm thu hút, gìn giữ, tăng động lực làm việc và phát triển nhân viên
 • Quản lý hệ thống đánh giá nhân viên: Xác định đúng “chất “ và “tài” của nhân viên thông qua công cụ và hệ thống “thước đo” đánh giá năng lực và thành tích
 1. Gìn giữ và phát triển nhân viên
 • Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hiệu quả
 • Đào tạo hiệu quả: biện pháp để thu hút, phát triển và gìn giữ nhân tài trong DN

 

CHUYÊN ĐỀ III:

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO SẾP

 

Chương trình được thiết kế dành cho:

 • Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Cấp quản lý trung gian trong doanh nghiệp .

Nội dung:

Phần I: Hiểu tổng quan về tài chính

 • Tài chính là gì?
 • Nhiệm vụ của quản trị tài chính là gì?
 • Vai trò của kế toán tài chính trong công tác Quản trị.

Phần II: Hiểu về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

 • Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;
 • Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;
 • Huy động vốn, các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh;
 • Quản lý và sử dụng vốn;
 • Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách.

Phần III. Đọc hiểu báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Bảng kết quả kinh doanh;
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ;
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Phần IV: Phân tích tài chính

 • Phân tích tình hình tài chính;
 • Phân tích khả năng sinh lời;
 • Phân tích khả năng thanh toán;
 • Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động;
 • Ứng dụng phân tích tài chính để ra các quyết định về tài chính.

Phần V: Kiểm soát chi phí

 • Phân loại chi phí;
 • Phân tích mối quan hệ : Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận;
 • Các công cụ kiểm soát chi phí;
 • Vận dụng việc phân tích chi phí để qa quyết định trong kinh doanh.

CHUYÊN ĐỀ IV :

QUẢN TRỊ MARKETING

 

MỤC TIÊU:

 

Thông qua các tình huống thực tế, các bài tập và minh họa, phương pháp đào tạo nhóm và các trò chơi mô phỏng trong quá trình học. Chương trình Quản trị Marketing được thiết kế nhằm giúp cho người học:

 • Hiểu biết tổng thể về quan điểm marketing hiện đại và quản trị marketing.
 • Làm rõ quá trình hoạch định chiến lược Marketing.
 • Tổng quan về việc lập kế hoạch Marketing và các hoạt động Marketing theo chức năng hoạt động của công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP :
 • Marketing là gì? 
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ phận Marketing phù hợp với DN;
 • Quy trình và các chính sách của bộ phận Marketing;
 • KPI và hệ thống báo cáo.

 

 1. CHIẾN LƯỢC MARKETING:
 • Tiến trình Marketing
 • Chiến lược cạnh tranh và chiến lược Marketing
 • Hoạch định chiến lược Marketing
 • Xác định lợi thế cạnh tranh
 • Nghiên cứu Marketing
 • Phân khúc thị trường và chọn lựa thị trường mục tiêu
 • Phối thức tiếp thị ( Marketing Mix): 4P

 

 1. CHÍNH SÁCH MARKETING – XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU
 1. Sản phẩm ( Product):
 • Cấu trúc, phân loại sản phẩm, sản phẩm và dịch vụ
 • Chu kỳ sống của sản phẩm
 • Chiến lược sản phẩm trong Marketing Mix

 

 1. Định giá (Price):
 • Các phương pháp định giá
 • Chiến lược giá trong Marketing Mix

 

 1. Kênh phân phối ( Distribution channel):
 • Cấu trúc, phân loại kênh phân phối
 • Chiến lược phân phối trong Marketing – Mix
 • Tiến trình thiết kế kênh phân phối
 • Nâng cao hiệu quả kênh phân phối

 

 1. XÚC TIẾN ( Promotion):
 • Các hoạt động xúc tiến
 • Tiến trình truyền thông
 • Truyền thông Marketing tích hợp (IMC - Integrated marketing communication)
 • Chiến lược truyền thông trong Marketing – Mix.
 • Kiểm soát và đánh giá hoạt động Marketing

 

CHUYÊN ĐỀ V:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

 1. MỤC TIÊU :
 • Khóa học nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm, rủi ro về tài chính cho DN.
 • Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ DN.
 • Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động và các chi phí.
 • Triển khai thực hiện hệ thống báo cáo.

 

 

 1. NỘI DUNG KHÓA HỌC

               Phần 1 – RỦI RO KINH DOANH & QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Phân loại rủi ro.
 • Quản trị rủi ro.

               Phần 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Các loại kiểm soát nội bộ.
 • Các bộ phận của kiểm soát nội bộ. 

               Phần 3 – CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT

 •    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền mặt.
 •    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền gửi ngân hàng.
 •    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý công nợ phải thu.
 •    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý nợ phải trả.
 •    Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động mua hàng.
 •    Thủ tục kiểm soát đối với hoạt động bán hàng.
 •    Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý hàng tồn kho.

 Phần 4 – CÁC QUY TRÌNH

 •    Quy trình quản lý tiền mặt.
 •    Quy trình quản lý tiền gửi ngân hàng.
 •    Quy trình quản lý nợ phải thu.
 •    Quy trình quản lý nợ phải trả.
 •    Quy trình mua hàng.
 •    Quy trình bán hàng.

     Phần 5 – MỘT SỐ QUY CHẾ CHỦ YẾU

 1. Quy chế Hội đồng quản trị
 2. Quy chế Ban điều hành
 3. Quy chế Ban kiểm soát
 4. Quy chế Bộ phận kiểm soát nội bộ
 5. Quy chế quản lý tài chính
 6. Quy chế quản lý dự án đầu tư
 7. Quy chế trả lương, thưởng
 8. Nội quy lao động

 

CHUYÊN ĐỀ VI:

LUẬT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 1: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

 1. Một số mô hình chủ yếu:
  1. Công ty TNHH và Công ty CP;
  2. Công ty hợp danh;
  3. Tập đoàn kinh tế và mô hình công ty mẹ - công ty con.

2.  Nguyên tắc tỷ lệ vốn chi phối tỷ lệ quyền lực;

3.  Bảo vệ quyền lợi của thành viên, cổ đông thiểu số;

4.  Các mối quan hệ: ĐHĐCĐ – HĐQT – TGĐ - BKS

5.  Giải quyết các tình huống liên quan.

 

PHẦN 2: HỢP ĐỒNG VÀ TÀI PHÁN TRONG KINH DOANH

 

 1. Làm thế nào tránh rủi ro pháp lý trong ký kết và thực hiện hợp đồng:
  1. Xem xét về tư cách pháp lý của đối tác và người đại diện hợp pháp tham gia ký kết hợp đồng;
  2. Xem xét về tính pháp lý của những nội dung chủ yếu của hợp đồng;
  3. Những quy định về phương thức giao kết hợp đồng - Luật giao dịch điện tử;
  4. Lựa chọn các đảm bảo tài sản( thế chấp, cầm cố,…)
  5. Lựa chọn chế tài nếu bên đối tác vi phạm hợp đồng.
  6. Các tình huống tranh chấp có liên quan.
 2. Giải quyết tranh chấp:
 3. Thương lượng, hoà giải và tính chất tối ưu của chúng;
 4. Chọn tố tụng toà án:

- Làm sao chọn đúng toà án để yêu cầu giải quyết tranh chấp - Những hiểu biết về thẩm quyền của TAND;

- Không nên “gửi gấm” tất cả cho luật sư - những hiểu biết cơ bản về thủ tục tố tụng;

 1. Chọn tố tụng trọng tài:

- Nguyên tắc lựa chọn

- Hình thức trọng tài

- Tính chất chung thẩm của phán quyết trọng tài

- Những hỗ trợ tư pháp đối với hoạt động trọng tài.

 

ĐỀ ÁN CUỐI KHÓA:

 

 • Cuối khóa, học viên sẽ hoàn tất một “ Đề Án” với chủ đề “quản lý một doanh nghiệp trong thời hội nhập” hoặc “hoàn thiện một phần hay toàn bộ hệ thống công ty hiện tại của bạn như thế nào”. Đề án này sẽ được các chuyên gia của NEW VISION đánh giá và tư vấn.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype