Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

I. Chương trình được thiết kế dành cho:

♦ Những nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

♦ Các cá nhân mong muốn có kiến thức và kỹ năng để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.

II. Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:

1. Nắm bắt được các kiến thức cần có của một người bán hàng chuyên nghiệp

2. Áp dụng các kỹ năng chuyên nghiệp trong công tác bán hàng:

a.   Phân biệt được các đối tượng khách hàng.

b.   Xác định đúng nhu cầu của khách hàng.

c.   Xác định được các thành tố của quy trình giao tiếp.

d.   Mô tả các kênh giao tiếp và phân biệt các hình thức giao tiếp.

e.   Nắm bắt các kỹ năng thuyết phục, thương lượng và các kỹ năng hổ trợ khác trong công tác bán hàng.

III. Nội dung chương trình

Phần A: Kỹ năng bán hàng

1. Kiến thức cơ bản của người bán hàng chuyên nghiệp

♦ Chân dung người bán hàng chuyên nghiệp

♦ Kiến thức cơ bản của người bán hàng chuyên nghiệp

2. Kỹ năng phân tích tâm lý khách hàng và các dạng khách hàng thường gặp

♦ Khái quát về tâm lý khách hàng

♦ Các nhóm khách hàng cơ bản

♦ Hành vi mua hàng của các nhóm khách hàng

♦ Các dạng khách hàng thường gặp

3. Quy trình bán hàng

♦ Kỹ thuật 7 bước trong bán hàng

4. Kỹ năng giao tiếp

♦ Những vấn đề cơ bản về giao tiếp

♦ Ý nghĩa của ngôn ngữ cơ thể

♦ Kỹ năng lắng nghe và nói

Phần B: Kỹ năng xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh

♦ Thấu hiểu khách hàng

♦ Xác định mục tiêu kinh doanh

♦ Quy trình THIẾT LẬP mối quan hệ trong kinh doanh

♦ Kỹ thuật tiếp cận đối tác mới

♦ Kỹ năng tạo Ảnh hưởng từ mối quan hệ

Phần CKỹ năng chăm sóc khách hàng

♦ Phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

♦ Hiểu biết khách hàng

♦ Xây dựng tốt mối quan hệ khách hàng

♦ Quản lý tình huống khó

IV. Thời lượng chương trình

♦ Chương trình được thực hiện trong 01 tuần. ( Thứ 7 & chủ nhật )

V. Phương pháp giảng dạy

♦ Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên.

♦ Trước mỗi buổi giảng, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khoá học.

♦ Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để để cùng học viên giải quyết các vấn đề chính của doanh nghiệp thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v...

♦ Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải  pháp cho doanh nghiệp của mình.

VI. Chứng nhận

♦ Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Công ty Cổ phần NEW VISION cấp chứng nhận. Chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype