Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Ưu đãi ĐẶC BIÊT đối với Doanh nghiệp đăng ký với số lượng nhiều(Vui lòng liên hệ tư vấn viên để biết thêm chi tiết)
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ-CHRO

Chương trình đào tạo đặc biệt

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 

Chief Human Resources Officer ( CHRO)

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để :

-  Xác định vai trò của hoạch định NNL đối với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp;

-  Nắm vững quy trình hoạch định NNL để lập ngân sách QTNNL hiệu quả;

-  Đánh giá năng lực của cấp quản lý chủ chốt;

-  Lập hồ sơ quy hoạch nhân sự kế thừa;

-  Định hướng chính sách tuyển dụng cho doanh nghiệp;

-  Sử dụng công cụ phỏng vấn hành vi vào thực tế doanh nghiệp;

-  Ra quyết địng tuyển dụng đúng người;

-  Hiểu rõ vai trò của lương bỗng và đãi ngộ trong việc “chiêu hiền đãi sĩ ”;

-  Định vị thang lương của doanh nghiệp trên thị trường;

-  Nắm vững các nguyên tắc & cách thức xây dựng thang lương chuẩn cho doanh nghiệp;

-  Hiểu rõ việc giữ nhân viên giỏi là giữ lợi thế cạnh tranh của DN;

-  Xác định và xếp thứ tự ưu tiên những nhân viên giỏi cần giữ bằng những công cụ định tính và định lượng;

-  Đối nội phải tăng cường tiềm lực, quy tụ được sức sáng tạo của công nhân viên chức, khích lệ họ sáng tạo ra nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO ( 4 buổi)

PHẦN 1: Giới thiệu vai trò quản lý

PHẦN 2: Kỹ năng hoạch dịnh cá nhân và quản lý thời gian

PHẦN 3: Kỹ năng ủy thác công việc

PHẦN 4: Kỹ năng giao tiếp

PHẦN 5: Động viên và tự động viên

PHẦN 6: Làm việc trong đội nhóm

PHẦN 7: Nghệ thuật lãnh đạo

CHUYÊN ĐỀ 2: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC ( 4 buổi)

 

PHẦN 1: Quản trị nguồn nhân lực trong thời hội nhập

1.      3 Bí quyết thành công trong QTNNL

2.      Những thách thức trong QTNNL hiện nay

3.      Chu trình quản trị nguồn nhân lực

4.      Nền tảng cơ bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực

5.      Sai sót cơ bản trong công tác QTNNL tại các DN hiện nay

6.      Vai trò của con người trong Doanh nghiệp ngày nay

7.      Hành động của chúng ta để có nguồn lực tốt cho DN

8.      CPO với vai trò Thuyền trưởng  trong “cơn sóng nhân lực” hiện nay

      9.      Hoạch định chiến lược Nguồn nhân lực 

PHẦN 2: Những vấn đề cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực

      1. Thu hút nguồn nhân lực

      2.  Kỹ năng tuyển dụng – Làm sao Tuyển để “Dụng”

      3. Thiết kế Công việc - nền tảng để bố trí đúng người & đúng việc

      4. Sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất

      5. Lương bổng và đãi ngộ

      6. Gìn giữ và phát triển nhân viên

CHUYÊN ĐỀ 3: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG KPIs TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC( 4 buổi)

Phần 1 :  Những khó khăn thường gặp khi đánh giá hiệu quả công việc

Phần 2 :  Tổng quan về  KPIs

Phần 3 : Qui trình  sử dụng KPIs và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc 

Phần 4 : Điều kiện thực hiện đánh giá hiệu quả công việc tại DN thông qua KPIs

 

CHUYÊN ĐỀ 4: PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP ( 4 buổi)

PHẦN 1: Pháp luật về quản trị công ty

     1.  Một số mô hình chủ yếu: 

     2.  Nguyên tắc tỷ lệ vốn chi phối tỷ lệ quyền lực;

     3.  Bảo vệ quyền lợi của thành viên, cổ đông thiểu số;

     4.  Các mối quan hệ: ĐHĐCĐ – HĐQT – TGĐ - BKS

     5.  Giải quyết các tình huống liên quan.

PHẦN 2: Hợp đồng và tài phán trong kinh doanh

     1. Làm thế nào tránh rủi ro pháp lý trong ký kết và thực hiện hợp đồng:

     2. Giải quyết tranh chấp:

CHUYÊN ĐỀ 5: XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ( 4 buổi)

1. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp là gì?

2. Vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp

3. Cấu thành của văn hóa doanh nghiệp

4. Xây dựng văn hóa mới hay thay đổi văn hóa cũ

 

V. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

ð  Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên. Trước khoá học, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khoá học trong Phiếu thông tin Học viên.

ð  Trong khoá học với vai trò là người dẫn dắt và hổ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháphọc tương tác để các học viên chia sẻ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động học như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi v.v..Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kké hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp của mình . 

VI. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

-          Khoá học thực hiện trong 05 tuần ( 20 buổi),

-          Học vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

                

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype