Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
KỸ NĂNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Khóa đào tạo “Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ ” được soạn thảo dành cho Ban Giám đốc doanh nghiệp, Ban kiểm soát, các Trưởng bộ phận và các nhân viên nghiệp vụ của BP kế toán.
II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm, rủi ro.
 • Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ.
 • Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động và các chi phí.
 • Triển khai thực hiện hệ thống báo cáo.
III. NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Phần 1 – RỦI RO KINH DOANH & QUẢN TRỊ RỦI RO
 • Phần 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ      
 • Phần 3 – CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT
 • Phần 4 – CÁC QUY TRÌNH
 • Phần 5 – MỘT SỐ QUY CHẾ CHỦ YẾU
IV. THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Chương trình được thực hiện trong 01 tuần. ( Thứ 7 & chủ nhật )
V. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 • Phương pháp giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên.
 • Trước mỗi buổi giảng, học viên được khuyến khích nêu ra những vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến chủ đề khoá học.
 • Trong khóa học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để để cùng học viên giải quyết các vấn đề chính của doanh nghiệp thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai, trò chơi, .v.v...
 • Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải  pháp cho doanh nghiệp của mình.
VI. CHỨNG NHẬN
 • Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Công ty Cổ phần NEW VISION cấp chứng nhận. Chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype