Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

I. Đối tượng tham dự

 • Các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.
 • Giám đốc tài chính, kế toán trưởng;
 • Các cá nhân có hoài bão trở thành nhà quản trị tài chính chuyên nghiệp,...

II. Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp;
 • Nắm được vai trò của kế toán tài chính trong công tác quản trị tài chính;
 • Nắm được một số nội dung chủ yếu về quản trị tài chính;
 • Nắm được kỹ năng để ra một số quyết định có lợi trong quản trị kinh doanh.

 

III. Nội dung khóa học

 

Phần I: Hiểu tổng quan về tài chính

 • Tài chính là gì?
 • Nhiệm vụ của quản trị tài chính là gì?
 • Vai trò của kế toán tài chính trong công tác Quản trị.

Phần II: Hiểu về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

 • Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;
 • Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;
 • Huy động vốn, các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh;
 • Quản lý và sử dụng vốn;
 • Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách.

Phần III. Đọc hiểu báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Bảng kết quả kinh doanh;
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ;
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Phần IV: Phân tích tài chính

 • Phân tích tình hình tài chính;
 • Phân tích khả năng sinh lời;
 • Phân tích khả năng thanh toán;
 • Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động;
 • Ứng dụng phân tích tài chính để ra các quyết định về tài chính.

Phần V: Kiểm soát chi phí

 • Phân loại chi phí;
 • Phân tích mối quan hệ : Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận;
 • Các công cụ kiểm soát chi phí;
 • Vận dụng việc phân tích chi phí để qa quyết định trong kinh doanh.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype