Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Vui lòng liên hệ tư vấn viên để biết thêm chi tiết
QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Professional Sales Managerment

  A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU ĐÀO TẠO

Đào tạo các Giám Sát Bán Hàng, Quản Lý Bán Hàng đủ tầm thực hiện vai trò của một nhà Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp với các kiến thức quản lý và chuyên môn như sau:

  • Biết tuyển dụng, tuyển chọn, huấn luyện và động viên nhân viên
  • Biết hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh
  • Biết thiết lập hệ thống phân phối, mở nhà phân phối, bán hàng, trưng bày, giới thiệu sản phẩm
  • Áp dụng kiến thức, kỹ năng về quản lý & lãnh đạo để xây dựng tinh thần nhóm, xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và các yêu cầu của khách hàng
  • Năng lực chuyên môn và kiến thức quản lý bán hàng của các Quản Lý để tạo đội ngũ kế thừa cho sự phát triển của doanh nghiệp

B. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Bài 1: Vai trò và chân dung Quản Lý Bán Hàng Chuyên Nghiệp (QLBH)

Bài 2: Kỹ năng chuyên môn về quản lý bán hàng của Quản Lý Bán Hàng 

Bài 3:  Xây dựng đội ngũ bán hàng tại khu vực 

Bài 4:  Lãnh đạo đội ngũ bán hàng/ Lãnh đạo con người 

Bài 5:  Xây dựng hệ thống phân phối và phát triển địa bàn

Bài 6: Chức năng quản trị đội ngũ bán hàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype