Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ CHỐT HỢP ĐỒNG 

TRONG KINH DOANH

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các cấp quản lý từ trung đến cao cấp, các giám đốc điều hành, các cá nhân
 • Những người có trách nhiệm phải thuyết phục hoặc thỏa thuận với các cá nhân hay tổ chức khác trong việc kinh doanh

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:

 • Nhận biết và thảo luận các khái niệm, các tiến trình cơ bản liên quan đến một cuộc đàm phán thành công.
 • Chuẩn bị cho một cuộc đàm phán với những nội dung và tiến trình một cách chuyên nghiệp
 • Thực hiện các tiến trình đàm phán bằng những hành động quyết đoán, kỹ thuật đặt câu hỏi và kỹ năng lắng nghe.
 • Thể hiện sự tự tin trong việc giải quyết các mục tiêu và đưa ra các đề nghị phản đối.
 • Áp dụng & đánh giá những tiến trình và phong cách của cuộc thương thuyết trong những ví dụ thực tiễn của khóa học.
 • Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán;

III. THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. Khóa học có thời lượng: 04 buổi ( 12 tiết)

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề

Nội dung

Kết quả đạt được

Giới thiệu đàm phán

 • Đàm phán là gì?
 • Mục tiêu , vai trò của đàm phán
 • Kết quả của việc đàm phán
 • Những yếu tố cần thiết trong đàm phán
 • Nhận thức và thảo luận các khái niệm. Tiến trình cơ bản dẫn đến đàm phán thành công.

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

 • 7 bước trong quá trình đàm phán.
 • Lắng nghe hiệu quả.
 • Kỹ năng đặt câu hỏi.
 • Phương pháp thực hiện:
 • Giả thuyết kết quả tối ưu trong đàm phán
 • Xác định cơ hội tạo giá trị trong đàm phán
 • Xác định giá trị tương đồng trong đàm phán
 • Xác định quyền hạn, văn hóa, mục tiêu và các cách thức thực hiện trong đàm phán
 • Các chiến thuật trên bàn đàm phán và những vấn đề phổ quát về chiến thuật

thương lượng đàm phán

 • Ứng dụng các kỹ năng trong suốt quá trình đàm phán để đạt được kết quả Thắng - Thắng.

Đàm phán, giao kết và hợp đồng thương mại

 • Vai trò của đàm phán trong giao kết hợp đồng thương mại.
 • Các hình thức đàm phán:

- Đàm phán trực tiếp

- Đàm phán qua thư tín

- Đàm phán qua điện thoại.

 • Các thông tin cần chuẩn bị đế tiến hành đàm phán thương mại
 • Thông tin liên quan đến nội dung đàm phán ( thị trường, đối tác, hàng hóa, đối thủ cạnh tranh…
 • Chuẩn bị nhân sự đàm phán.
 • Chuẩn bị chiến lược, chiến thuật đàm phán.
 • Các nguyên tắc cơ bản trong đàm phán.
 • Thực hành trong công việc những kỹ năng học được.
 • Củng cố các mục tiêu của khóa học.
 • Triển khai kế hoạch hành động cá nhân sau khóa học.

Yếu tố rào cản trong đàm phán và phương thức tháo gỡ

 • Gặp đối phương cố chấp
 • Khoảng trống thông tin và tình thế khó xử
 • Thiếu tin tưởng giữa các bên đối tác
 • Khác biệt về văn hóa
 • Nhận thức thiên lệch
 • Mong đợi phi lý
 • Kiểm soát cảm xúc
 • Sử dụng các chiến thuật đề đàm phán thành cộng.
 • Nhận biết được những khác biệt văn hóa và điều chỉnh những cách thức đàm phán thích hợp.

Thực hành

 • Thực hành kỹ năng đàm phán tại lớp trong công việc thực tế
 • Ứng dụng vào công việc thực tế

 

IV. CHỨNG NHẬN

Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Công ty Cổ phần NEW VISION cấp chứng nhận. Chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype