Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 07, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI- CPO

Chương trình đào tạo đặc biệt

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI

Chief Personnel Officer ( CPO)

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Khóa học được thiết kế dành cho đối tượng là cấp quản lý: Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong công ty, Giám đốc/Trưởng phòng nhân sự.
 • Tuy nhiên, khóa học cũng thiết thực đối với các chuyên viên nhân sự thường xuyên hỗ trợ và tác nghiệp các công tác quản trị nhân sư.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình được thực hiện trong 06 ngày ( 12 buổi) , học vào các ngày thứ bảy & chủ nhật hàng tuần.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

    Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Hiểu được vai trò của một người quản lý nhân sự
 • Định hướng chính sách tuyển dụng cho doanh nghiệp;
 • Sử dụng công cụ phỏng vấn hành vi vào thực tế doanh nghiệp;
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi về quản lý nhân sự cần phải có trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa;
 • Hiểu về các công cụ đánh giá lương bỗng, đãi ngộ hiệu quả ;
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và kiến thức để quản lý và sử dụng nhân viên một cách “tâm phục, khẩu phục”

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

CHUYÊN ĐỀ 1:

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ (02 ngày)

Phần 1 :  VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

 • Vai trò của người quản lý.
 • Các chức năng của người quản lý.
 • Các kỹ năng quản lý cần thiết của  người quản lý.
 • 8 yếu tố thành công.

 

Phần 2 :  KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CÁ NHÂN & QUẢN LÝ THỜI GIAN 

 • Hoạch định là gì?
 • Hoạch định: mục đích và mục tiêu.
 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Hoạch định: các mức độ ưu tiên.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Các tiến trình quản lý thời gian.
 • Tối đa hóa hiệu quả và hiệu năng.
 • Phát hiện kế hoạch hành động.

Phần 3 :  UỶ THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ 

 • Bản chất của Uỷ thác công việc
 • Quy trình uỷ thác công việc
 • Uỷ thác công việc với quản lý

Phần 4 :  TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

 • Cơ sở tạo động lực
 • Vai trò của doanh nghiệp 
 • Vai trò của nhà quản lý trực tiếp
 • Xử lý một số tình huống thiếu động lực

Phần 5 : KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN VÀ TỰ ĐỘNG VIÊN

 • Các nguồn động viên con người.
 • Các yếu tố động viên.
 • Nhu cầu con người theo Maslow và Fherberg.
 • Bí quyết động viên nhân viên

Phần 6 :KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM

 • Xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả.
 • Các yếu tố của một đội hiệu quả.
 • Làm thế nào để trở thành viên của đội hiệu quả.
 • Sức mạnh của hiệp lực.

-----------------------------

CHUYÊN ĐỀ 2:

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC (02 ngày)

 

Phần 1: QUẢN LÝ TRONG THỜI HỘI NHẬP:

 1. 3 bí quyết thành công trong quản lý
 2. Những thách thức trong QTNNL hiện nay
 3. Chu trình quản trị nguồn nhân lực
 4. Nền tảng cơ bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực
 5. Sai sót cơ bản trong công tác QTNNL tại các DN hiện nay
 6. Vai trò của con người trong doanh nghiệp ngày nay
 7. Hành động của chúng ta để có nguồn lực tốt cho DN
 8. Vai trò nhà quản trị nhân sự  trong “cơn sóng nhân lực” hiện nay

Phần 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

 1. Thu hút nguồn nhân lực
 • Làm gì để thu hút nguồn nhân lực?
 • Làm sao có đất lành để chim đậu?
 1. Kỹ năng tuyển dụng: Tuyển để “dụng”
 • Những thách thức trong tuyển dụng hiện nay
 • 3 yếu tố quyết định sự thành công trong tuyển dụng
 • Những công cụ hữu hiệu trong tuyển “đúng” người
 1. Kỹ năng thiết kế: Sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất
 • Những biện pháp cốt lõi để  “khai mở” năng lực của nhân viên
 • Thiết kế công việc: nền tảng để bố trí đúng người & đúng việc
 • Truyền thông nguồn nhân lực: biện pháp hiệu quả để tạo dựng niềm tin của nhân viên đồng thời ra quyết định về con người kịp thời, chính xác và “tâm phục, khẩu phục”

4. Quản lý lương bổng và đãi ngộ: công cụ vật chất để thu hút và giữ chân người tài

 • 3 nhân tố cốt lõi để xây dựng hệ thống lương bổng hoàn hảo
 • 3 yếu tố cơ bản để trả lương nhân viên nhằm thu hút, gìn giữ, tăng động lực làm việc và phát triển nhân viên

5. Quản lý hệ thống đánh giá nhân viên - KPIs:

 • Xác định đúng “chất “ và “tài” của nhân viên thông qua công cụ và hệ thống “thước đo” đánh giá năng lực và thành tích
 1. Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hiệu quả
 • Đào tạo hiệu quả: biện pháp để thu hút, phát triển và gìn giữ nhân tài trong Doanh nghiệp.

-----------------------------

CHUYÊN ĐỀ 3:

LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ  (02 ngày)

I MỤC TIÊU:

 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để :

 1. Hiểu rõ vai trò của lương bỗng và đãi ngộ trong việc “chiêu hiền đãi sĩ ”;
 2. Định vị thang lương của doanh nghiệp trên thị trường;
 3. Nắm vững các nguyên tắc & cách thức xây dựng thang lương chuẩn cho doanh nghiệp;
 4. Xác định và xếp thứ tự ưu tiên những nhân viên giỏi cần giữ bằng những công cụ định tính và định lượng;

 

II NỘI DUNG:

 

 1. Vai trò của lương bổng & đãi ngộ đối với việc “ CÓ NGƯỜI, DÙNG NGƯỜI & GIỮ NGƯỜI” trong bối cảnh hiện nay:

 

 • Khái quát về lương và cơ cấu thu nhập;
 • Vai trò của lương bổng và đãi ngộ trong quản trị nguồn nhân lực;
 • Vai trò của nhà quản trị trong quyết định mức lương.

 

2. Các yếu tố liên quan đến việc xây dựng hệ thống lương bổng & đãi ngộ cho Doanh nghiệp

 

 • Thẩm định thang bảng lương;
 •  Phân tích, định giá công việc ;
 • Thiết lập chính sách tiền lương phù hợp với doanh nghiệp.
 • Cách thức phân bổ, sử dụng quỹ tiền lương;
 • Các hình thức và phương thức trả lương hiện tại;

3. Các công cụ giúp xây dựng thang lương chuẩn cho Doanh nghiệp:

 

- Kiểu trả lương nào tốt nhất cho Doanh nghiệp bạn?

- Những kiểu trả lương tác động ngược tới hoạt động kinh doanh.

- Công cụ “CẠNH TRANH”- Định vị thang lương

 

 • Cơ sở định vị thang lương?
 • Các cách định vị thang lương cạnh tranh?
 • Các bước thực hiện

 

- Công cụ “CÔNG BẰNG” – Xây dựng thang lương dựa trên giá trị công việc + Thể hiện năng lực, thành tích & tiềm năng.

- Công cụ “HỢP LÝ” – Chính sách LB & ĐN xuất phát từ mục tiêu Kinh Doanh + Ngân sách lương phù hợp với khả năng tài chính + Cơ cấu lương: thưởng & đãi ngộ hợp lý.

- Xây dựng thang bảng lương theo phương pháp 3P.

 

4. Một số vấn đề về tăng lương & các khiếu nại/ phàn nàn của nhân viên về lương bổng và đãi ngộ.

- Nắm vững các nguyên tắc thay thế thang lương cũ bằng thang lương mới.

- Giải quyết việc tăng lương cho nhân viên một cách thỏa đáng.

- Giải quyết các khiếu nại / phàn nàn của nhân viên về lương bổng và đãi ngộ.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Khóa học được thiết kế dành cho đối tượng là cấp quản lý: Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban trong công ty, Giám đốc/Trưởng phòng nhân sự.
 • Tuy nhiên, khóa học cũng thiết thực đối với các chuyên viên nhân sự thường xuyên hỗ trợ và tác nghiệp các công tác quản trị nhân sư.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình được thực hiện trong 06 ngày ( 12 buổi) , học vào các ngày thứ bảy & chủ nhật hàng tuần.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

    Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Hiểu được vai trò của một người quản lý nhân sự
 • Định hướng chính sách tuyển dụng cho doanh nghiệp;
 • Sử dụng công cụ phỏng vấn hành vi vào thực tế doanh nghiệp;
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi về quản lý nhân sự cần phải có trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa;
 • Hiểu về các công cụ đánh giá lương bỗng, đãi ngộ hiệu quả ;
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và kiến thức để quản lý và sử dụng nhân viên một cách “tâm phục, khẩu phục”

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

CHUYÊN ĐỀ 1:

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ (02 ngày)

Phần 1 :  VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

 • Vai trò của người quản lý.
 • Các chức năng của người quản lý.
 • Các kỹ năng quản lý cần thiết của  người quản lý.
 • 8 yếu tố thành công.

 

Phần 2 :  KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CÁ NHÂN & QUẢN LÝ THỜI GIAN 

 • Hoạch định là gì?
 • Hoạch định: mục đích và mục tiêu.
 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Hoạch định: các mức độ ưu tiên.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Các tiến trình quản lý thời gian.
 • Tối đa hóa hiệu quả và hiệu năng.
 • Phát hiện kế hoạch hành động.

Phần 3 :  UỶ THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ 

 • Bản chất của Uỷ thác công việc
 • Quy trình uỷ thác công việc
 • Uỷ thác công việc với quản lý

Phần 4 :  TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

 • Cơ sở tạo động lực
 • Vai trò của doanh nghiệp 
 • Vai trò của nhà quản lý trực tiếp
 • Xử lý một số tình huống thiếu động lực

Phần 5 : KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN VÀ TỰ ĐỘNG VIÊN

 • Các nguồn động viên con người.
 • Các yếu tố động viên.
 • Nhu cầu con người theo Maslow và Fherberg.
 • Bí quyết động viên nhân viên

Phần 6 :KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM

 • Xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả.
 • Các yếu tố của một đội hiệu quả.
 • Làm thế nào để trở thành viên của đội hiệu quả.
 • Sức mạnh của hiệp lực.

-----------------------------

CHUYÊN ĐỀ 2:

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC (02 ngày)

 

Phần 1: QUẢN LÝ TRONG THỜI HỘI NHẬP:

 1. 3 bí quyết thành công trong quản lý
 2. Những thách thức trong QTNNL hiện nay
 3. Chu trình quản trị nguồn nhân lực
 4. Nền tảng cơ bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực
 5. Sai sót cơ bản trong công tác QTNNL tại các DN hiện nay
 6. Vai trò của con người trong doanh nghiệp ngày nay
 7. Hành động của chúng ta để có nguồn lực tốt cho DN
 8. Vai trò nhà quản trị nhân sự  trong “cơn sóng nhân lực” hiện nay

Phần 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

 1. Thu hút nguồn nhân lực
 • Làm gì để thu hút nguồn nhân lực?
 • Làm sao có đất lành để chim đậu?
 1. Kỹ năng tuyển dụng: Tuyển để “dụng”
 • Những thách thức trong tuyển dụng hiện nay
 • 3 yếu tố quyết định sự thành công trong tuyển dụng
 • Những công cụ hữu hiệu trong tuyển “đúng” người
 1. Kỹ năng thiết kế: Sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất
 • Những biện pháp cốt lõi để  “khai mở” năng lực của nhân viên
 • Thiết kế công việc: nền tảng để bố trí đúng người & đúng việc
 • Truyền thông nguồn nhân lực: biện pháp hiệu quả để tạo dựng niềm tin của nhân viên đồng thời ra quyết định về con người kịp thời, chính xác và “tâm phục, khẩu phục”

4. Quản lý lương bổng và đãi ngộ: công cụ vật chất để thu hút và giữ chân người tài

 • 3 nhân tố cốt lõi để xây dựng hệ thống lương bổng hoàn hảo
 • 3 yếu tố cơ bản để trả lương nhân viên nhằm thu hút, gìn giữ, tăng động lực làm việc và phát triển nhân viên

5. Quản lý hệ thống đánh giá nhân viên - KPIs:

 • Xác định đúng “chất “ và “tài” của nhân viên thông qua công cụ và hệ thống “thước đo” đánh giá năng lực và thành tích
 1. Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hiệu quả
 • Đào tạo hiệu quả: biện pháp để thu hút, phát triển và gìn giữ nhân tài trong Doanh nghiệp.

-----------------------------

CHUYÊN ĐỀ 3:

LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ  (02 ngày)

I MỤC TIÊU:

 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để :

 1. Hiểu rõ vai trò của lương bỗng và đãi ngộ trong việc “chiêu hiền đãi sĩ ”;
 2. Định vị thang lương của doanh nghiệp trên thị trường;
 3. Nắm vững các nguyên tắc & cách thức xây dựng thang lương chuẩn cho doanh nghiệp;
 4. Xác định và xếp thứ tự ưu tiên những nhân viên giỏi cần giữ bằng những công cụ định tính và định lượng;

 

II NỘI DUNG:

 

 1. Vai trò của lương bổng & đãi ngộ đối với việc “ CÓ NGƯỜI, DÙNG NGƯỜI & GIỮ NGƯỜI” trong bối cảnh hiện nay:

 

 • Khái quát về lương và cơ cấu thu nhập;
 • Vai trò của lương bổng và đãi ngộ trong quản trị nguồn nhân lực;
 • Vai trò của nhà quản trị trong quyết định mức lương.

 

2. Các yếu tố liên quan đến việc xây dựng hệ thống lương bổng & đãi ngộ cho Doanh nghiệp

 

 • Thẩm định thang bảng lương;
 •  Phân tích, định giá công việc ;
 • Thiết lập chính sách tiền lương phù hợp với doanh nghiệp.
 • Cách thức phân bổ, sử dụng quỹ tiền lương;
 • Các hình thức và phương thức trả lương hiện tại;

3. Các công cụ giúp xây dựng thang lương chuẩn cho Doanh nghiệp:

 

- Kiểu trả lương nào tốt nhất cho Doanh nghiệp bạn?

- Những kiểu trả lương tác động ngược tới hoạt động kinh doanh.

- Công cụ “CẠNH TRANH”- Định vị thang lương

 

 • Cơ sở định vị thang lương?
 • Các cách định vị thang lương cạnh tranh?
 • Các bước thực hiện

 

- Công cụ “CÔNG BẰNG” – Xây dựng thang lương dựa trên giá trị công việc + Thể hiện năng lực, thành tích & tiềm năng.

- Công cụ “HỢP LÝ” – Chính sách LB & ĐN xuất phát từ mục tiêu Kinh Doanh + Ngân sách lương phù hợp với khả năng tài chính + Cơ cấu lương: thưởng & đãi ngộ hợp lý.

- Xây dựng thang bảng lương theo phương pháp 3P.

 

4. Một số vấn đề về tăng lương & các khiếu nại/ phàn nàn của nhân viên về lương bổng và đãi ngộ.

- Nắm vững các nguyên tắc thay thế thang lương cũ bằng thang lương mới.

- Giải quyết việc tăng lương cho nhân viên một cách thỏa đáng.

- Giải quyết các khiếu nại / phàn nàn của nhân viên về lương bổng và đãi ngộ.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype