Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 7- Toà nhà Dana Book, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ

KHOÁ ĐÀO TẠO

LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ 

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để :

 1. Hiểu rõ vai trò của lương bỗng và đãi ngộ trong việc “chiêu hiền đãi sĩ ”;
 2. Định vị thang lương của doanh nghiệp trên thị trường;
 3. Nắm vững các nguyên tắc & cách thức xây dựng thang lương chuẩn cho doanh nghiệp;
 4. Xác định và xếp thứ tự ưu tiên những nhân viên giỏi cần giữ bằng những công cụ định tính và định lượng;
 5. Tạo sự công bằng trong nội bộ, và tương quan với bên ngoài. 
 6. Tiết kiệm và Kiểm soát tổng quỹ lương trong dài hạn. 
 7. Tạo thế chủ động trong việc thương lượng mức lương với nhân sự mới

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ

( Thời lượng: 4 buổi)

 1. Vai trò của lương bổng & đãi ngộ đối với việc “ CÓ NGƯỜI, DÙNG NGƯỜI & GIỮ NGƯỜI” trong bối cảnh hiện nay:

 

 • Khái quát về lương và cơ cấu thu nhập;
 • Vai trò của lương bổng và đãi ngộ trong quản trị nguồn nhân lực;
 • Vai trò của nhà quản trị trong quyết định mức lương.

 

2. Các yếu tố liên quan đến việc xây dựng hệ thống lương bổng & đãi ngộ cho Doanh nghiệp

 

 • Thẩm định thang bảng lương;
 •  Phân tích, định giá công việc ;
 • Thiết lập chính sách tiền lương phù hợp với doanh nghiệp.
 • Cách thức phân bổ, sử dụng quỹ tiền lương;
 • Các hình thức và phương thức trả lương hiện tại;

3. Các công cụ giúp xây dựng thang lương chuẩn cho Doanh nghiệp:

 

- Kiểu trả lương nào tốt nhất cho Doanh nghiệp bạn?

- Những kiểu trả lương tác động ngược tới hoạt động kinh doanh.

- Công cụ “CẠNH TRANH”- Định vị thang lương

 

 • Cơ sở định vị thang lương?
 • Các cách định vị thang lương cạnh tranh?
 • Các bước thực hiện

 

- Công cụ “CÔNG BẰNG” – Xây dựng thang lương dựa trên giá trị công việc + Thể hiện năng lực, thành tích & tiềm năng.

- Công cụ “HỢP LÝ” – Chính sách LB & ĐN xuất phát từ mục tiêu Kinh Doanh + Ngân sách lương phù hợp với khả năng tài chính + Cơ cấu lương: thưởng & đãi ngộ hợp lý.

- Xây dựng thang bảng lương theo phương pháp 3P.

 

4. Một số vấn đề về tăng lương & các khiếu nại/ phàn nàn của nhân viên về lương bổng và đãi ngộ.

- Nắm vững các nguyên tắc thay thế thang lương cũ bằng thang lương mới.

- Giải quyết việc tăng lương cho nhân viên một cách thỏa đáng.

- Giải quyết các khiếu nại / phàn nàn của nhân viên về lương bổng và đãi ngộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype