Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 7- Toà nhà Dana Book, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

KHOÁ ĐÀO TẠO

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

 

 1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

Đây là chương trình đào tạo đặc biệt về Luật doanh nghiệp, luật lao động… nhằm đào tạo các nhà quản lý ở cấp quản lý trung /cao , chuyên viên, quản lý phòng nhân sự, hành chính

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (Quản lý cấp cao: Hội Đồng Quản Trị ,Ban Giám Đốc);
 • Cấp quản lý trung gian trong doanh nghiệp (Quản lý cấp trung: Trưởng, phó phòng,ban,bộ phận trong doanh nghiệp)
 •  Những người có hoài bão trở thành quản lý trong tương lai cần hiểu thêm để quản lý
 • Cán bộ nhân viên hành chính - tổ chức – nhân sự
 1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi về pháp luật doanh nghiệp
 • Cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một quản lý nhân sự cần phải trang bị về pháp luật trong doanh nghiệp
 • Cung cấp cho bạn những tư duy và kiến thức có tính chuẩn mực toàn cầu và có tính thực tiễn bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
 1.  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:
 • Học viên thảo luận phát triển ý tưởng, tham gia các bài tập tình huống để tìm ra giải pháp cho từng vấn đề trong pháp luật của doanh nghiệp
 • Phương pháp Giảng dạy dựa trên cách tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề và phát huy tối đa tính chủ động của học viên (Theo công nghệ Giảng Dạy của Úc).
 • Trong khoá học, với vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ, Giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để các học viên chia sẽ và đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm hữu ích thông qua những hoạt động như thảo luận nhóm, diễn vai…,Đồng thời học viên được hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực thi giải pháp cho doanh nghiệp mình.

 

 

 

 

 1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chuyên đề một: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

Phần 1:  SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

 1. Hình thức và hiệu lực của hợp đồng
 2. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng
 3. Điều khoản của một số hợp đồng trong thương mại
 4. 20 vấn đề cần làm trong soạn thảo hợp đồng
 5. 10 vấn đề không nên làm trong soạn thảo hợp đồng

Phần 2: ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

 1. Thế nào là đàm phán hợp đồng
 2. Trình độ, kỹ năng cần có của người đàm phán
 3. Những nội dung cần chú ý trong đàm phán

Phần 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG  BẰNG THƯƠNG LƯỢNG VÀ HOÀ GIẢI

 1. Thương lượng
 2. Hòa giải

Chuyên đề hai: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Phần 1: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 1. Hợp đồng thử việc
 2. Hợp đồng đào tạo
 3. Hợp đồng lao động

Phần 2: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

 1. Kỷ luật lao động
 2. Trách nhiệm vật chất

Chuyên đề ba: PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Phần 1: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Phần 2: CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Phần 3: CÔNG TY CỔ PHẦN

Phần 4: CÔNG TY HỢP DANH

 1. THỜI LƯỢNG:

Chương trình học trong 01 tuần. Thứ 7 & CN hàng tuần.

 1. CHỨNG NHẬN:

Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Công ty Cổ phần NEW VISION cấp chứng nhận. Chứng nhận có giá trị trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype