Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 7- Toà nhà Dana Book, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHOÁ ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

I. Đối tượng tham dự

 • Các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.
 • Các nhà quản lý cấp trung,
 • Các cán bộ làm quản lý dự án,
 • Các cá nhân có hoài bão trở thành nhà quản lý dự án,...

II. Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Quản lý dự án theo đúng tiến độ thời gian;
 • Kiểm soát tốt dự án và dự báo được rủi ro;
 • Phân bổ đúng và hiệu quả nguồn nhân lực cho mỗi dự án;
 • Phân công và ủy thác công việc hiệu quả các thành viên trong nhóm dự án.

II. Nội dung khóa học

Chủ đề

Nội dung truyền đạt

Kết quả học tập

Phần 1: Bản chất và tổ chức của dự án

 • Các hình thức Quản lý dự án
 • Vai trò và trách nhiệm của Trưởng dự án
 • Vai trò và trách nhiệm của các thành viên
 • Trưởng dự án biết hoạch định và kiểm soát dự án.
 • Các thành viên biết rõ vai trò của mình để cùng hoàn thành dự án

Phần 2: Hoạch định và kiểm soát dự án

 • Quy trình của hoạch định
 • Mục tiêu, chi phí và ràng buộc của dự án
 • Vẽ sơ đồ Pert và Gantt để theo dõi tiến độ
 • Xác định tải các thành viên
 • Kế hoạch kiểm soát
 • Thiết lập được quy trình theo dõi và giám sát dự án bằng phương pháp Pert và Gantt
 • Biết tính tải công việc cho thành viên và điều chỉnh tải

Phần 3: Hoạch định và kiểm soát nguồn lực bị chia sẻ

 • Đặc điểm nguồn lực bị chia sẻ
 • Tổ chức ma trận
 • Các chiến thuật gây ảnh hưởng khi các thành viên không tuân thủ.
 • Ủy thác công việc hiệu quả
 • Đối phó được với nguồn lực bị chia sẻ
 • Phối hợp tốt với các đơn vị hỗ trợ
 • Biết cách tạo ảnh hưởng lên các thành viên

Phần 4: Quản lý rủi ro

 • Dự báo rủi ro
 • Phòng tránh rủi ro
 • Ứng phó khi có rủi ro xảy ra
 • Khả năng tiên đoán rủi ro
 • Biết cách phòng tránh
 • Khắc phục được rủi ro khi xảy ra

Phần 5: Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân

 • Thiêt lập mục tiêu SMART
 • Thứ tự ưu tiên công việc
 • Quản lý thời gian hoàn thành công việc
 • Biết phân bổ thời gian hợp lý
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên để công việc hoàn thành theo kế hoạch.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype