Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 7- Toà nhà Dana Book, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Học phí: Giảm 50%
KỸ NĂNG QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO

KHOÁ ĐÀO TẠO 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Nhận biết vai trò và trách nhiệm của người quản lý;
 • Phát triển hiệu quả kế hoạch cá nhân bằng cách đề ra mục tiêu SMART và sử dụng kỹ năng quản lý thích hợp trong công việc;
 • Nhận biêt được những lý do để giao việc và thiết lập một kế hoạch ủy thác hiệu quả;
 • Giao tiếp hiệu quả với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp;
 • Xây đựng tinh thần, thái độ làm việc tích cực trong đội nhằm đạt được mục tiêu của công ty;
 • Áp dụng các kỹ năng động viên các thành viên trong đội ngũ hiệu quả;
 • Đánh giá đúng những kỹ năng của nhân viên trong công việc quản lý hiện tại và phát triển một kế hoạch cải thiện.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

Giới thiệu vai trò quản lý

 • Vai trò của người quản lý.
 • Các chức năng của người quản lý.
 • Các kỹ năng quản lý cần thiết của  người quản lý.
 • 8 yếu tố thành công.
 • Xác định vai trò và trách nhiệm của người quản lý.
 • Xác định các kỹ năng quản lý cần thiết của người quản lý.

Nghệ thuật lãnh đạo

 • Các phong cách lãnh đạo Đông Tây.
 • Các kỹ năng hỗ trợ cho nghệ thuật lãnh đạo.
 • Ứng dụng để định ra phong cách và kỹ năng lãnh đạo phù hợp cho đội ngũ.

Kỹ năng hoạch dịnh cá nhân và quản lý thời gian

 • Hoạch định là gì?
 • Hoạch: mục đích và mục tiêu.
 • Thiết lập mục tiêu SMART.
 • Hoạch định: các mức độ ưu tiên.
 • Thời gian không chờ đợi ai.
 • Khái niệm về quản lý thời gian.
 • Chu kỳ năng lực của bạn.
 • Các tiến trình quản lý thời gian.
 • Tối đa hóa hiệu quả và hiệu năng.
 • Phát hiện kế hoạch hành động.
 • Lập kế hoạch với mục đích và mục tiêu rõ ràng.
 • Nhận biết được các công cụ để quản lý thời gian hiệu quả.
 • Nhận biết được các chiến lược để cải thiện việc sử dụng thời gian.
 • Áp dụng các kỹ năng quản lý thời gian vào công việc thực tế.
 • Phát triển kế hoạch cá nhân

 

Kỹ năng ủy thác

công việc

 • Ủy thác công việc là gì?
 • Sự quan trọng của việc ủy thác.
 • Tiến trình ủy thác công việc thành công.
 • Các bước ủy thác thành công
 • Xác định các nguyên nhân ủy thác.
 • Biết lập kế hoạch ủy thác công việc cho cấp dưới

Nhà quản lý và kỹ năng giao tiếp

 • Giao tiếp dành cho quản lý là gì?
 • Các loại hình & các hình thức giao tiếp.
 • Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • 8 yếu tố giao tiếp hiệu quả nơi làm việc.
 • Kỹ năng lắng nghe, nói và đặt câu hỏi.
 • Xác định những kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả.
 • Lập kế hoạch hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cá nhân.

Kỹ năng động viên và tự động viên

 • Các nguồn động viên con người.
 • Các yếu tố động viên.
 • Nhu cầu con người theo Maslow và Fherberg.
 • Lý thuyết lãnh đạo và động viên.
 • Bí quyết động viên.

 

 • Xác định tầm quan trọng của việc động viên nhân viên.
 • Xác định các yếu tố động viên nhân viên và các kỹ thuật động viên hiệu quả.

Kỹ năng quản lý đội nhóm hiệu quả

 • Xác định mục tiêu hoạt động của nhóm.
 • Xây dựng nhóm làm làm việc hiệu quả.
 • Vai trò của người quản lý nhóm
 • Các kỹ năng cần thiết để quản lý đội nhóm làm việc hiệu quả.
 • Truyền lửa, tạo động lực cho nhóm
 • Sức mạnh của hiệp lực.
 • Nhận thức được vai trò của người quản lý nhóm
 • Xác định được đúng mục tiêu và các kỹ năng cần thiết giúp nhóm làm việc hiệu quả.

Đánh giá cuối khóa học

 • Đánh giá khóa học.
 • Phản hồi đánh giá cá nhân.
 • Phát triển kế hoạch hành động cá nhân
 • Áp dụng các kỹ năng, kỹ thuật đã học vào môi trường làm việc.
 • Củng cố các mục tiêu.
 • Phát triển kế hoạch hành động cá nhân.

Tổng kết.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype