Thông tin khóa học
Thời gian
Địa điểm: Tầng 7 - Tòa nhà Danabook, 76 - 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Học phí: 2.500.00đ/học viên
QUẢN LÝ SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ :

- Giám đốc nhà máy;

- Quản đốc, Quản lý kho, Quản lý sản xuất, các tổ trưởng, nhóm trưởng, các trưởng của bộ phận sản xuất;

- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nghiệp vụ trong quản lý sản xuất.

II. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp hiệu quả

- Hiểu rõ đúng vai trò của nhà quản lý

- Nâng cao năng suất cho doanh nghiệp

- Đảm bảo duy trì và phát triển chất lượng

- Tiết kiệm được chi phí sản xuất

- Cải tiến được công việc mang lại nhiều lợi nhuận

III. NỘI DUNG:

Chủ đề

Nội dung truyền tải

Kết quả học tập

1- An toàn lao động

- An toàn lao động là gì ?

- Vệ sinh lao động là gì?

- Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động

- Hiểu rõ lợi ích của an toàn lao động và vệ sinh lao động

- Đề ra các biện pháp ngăn ngừa hiệu quả

2- Khái niệm về Quản lý sản xuất

- Quản lý sản xuất là gì?

- Quy trính sản xuất

- Các hình thức tổ chức sản xuất

- Mâu thuẫn giữa sản xuất và bán hàng

- Phương pháp mã hóa sản phẩm

- Nắm rõ và áp dụng được quy trình sản xuất

- Hiểu thấu đáo các loại hình thức tổ chức để áp dụng phù hợp cho doanh nghiệp

- Phối hợp tốt giữa kinh doanh và sản xuất

3- Quản lý năng suất

- Các loại năng suất

- Các yếu tố làm ảnh hưởng đến năng suất

- Phương pháp phân chia và kiểm soát năng suất công việc theo Pert và Gantt

- Nắm rõ được các phương pháp và quy trình quản lý năng suất.

- Kiểm soát được năng suất

- Làm gia tăng được năng suất

 

4- Quản lý chất lượng

- Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

- Quản lý chất lượng theo phương pháp TPM

- So sánh quản lý chất lượng theo Mỹ và Nhật

- Quy trình giải quyết vấn đề phát sinh

- Hiểu rõ được sự quan trọng của quản lý chất lượng.

- Áp dụng được các phương pháp quản lý chất lượng

- Giải quyết hiệu quả vấn đề phát sinh trong công việc

5 - Quản lý nhân sự

- Tổ chức và phân công nhân viên, công nhân

- Ủy thác công việc là gì? Tại sao cần ủy thác

- Đánh giá công việc nhân viên, công nhân

- Biết phân công đúng người, đúng việc

- Ủy thác công việc hiệu quả cho cấp dưới

- Đánh giá chính xác năng lực nhân viên, công nhân

6 - Quản lý dự trữ và chi phí

- Mục tiêu của việc quản lý dự trữ và tồn kho

- Các phương pháp quản lý dự trữ

- Lợi ích của việc quản lý dự trữ hợp lý

- Thấy được tầm quan trọng của việc quản lý dự trữ hiệu quả

- Áp dụng và thực hiện được giảm mức dự trữ mà vẫn đạt hiệu quả công việc

7 - Các phương pháp cải tiến Kaizen và 5S về chống lãng phí

- Phương pháp cải tiến Kaizen (Nhật)

- Phương pháp cải tiến 5S & Muda lãng phí

- Biết cách cải tiến liên tục

- Biết cách cải tiến với nguồn lực hiện có

- Hiểu rõ được lợi ích của giữ 5S trong sản xuất

- Tránh được 7 lãng phí trong sản xuất

 

IV. PHƯƠNG PHÁP HỌC:

- Trực quan tại lớp học thông qua hướng dẫn, phát biểu, bài tập, thảo luận tình huống và trình bày

- Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với giảng viên

- Các ví dụ minh họa cụ thể tình huống cho bài học giúp cho học viên áp dụng được tại doanh nghiệp của mình.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype