Lĩnh vực đào tạo

•    QUẢN TRỊ CẤP CAO
•    KỸ NĂNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
•    BÁN HÀNG & MARKETING
•    QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
•    TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
•    CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype