Dịch vụ tư vấn

 

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN

Khảo sát và đánh giá toàn diện hiện trạng doanh nghiệp.

Đánh giá năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Đào tạo bổ sung kiến thức và ký năng quản lý.

Hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Xây dựng triết lý kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Xây dựng, góp ý và phản biện nhằm định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Xây dựng, góp ý và phản biện nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh.

Xây dựng, hỗ trợ hoặc hướng dẫn lập kế hoạch, định hướng kinh doanh.

Thiết kế mô hình tập đoàn kinh doanh, nhóm công ty mẹ - con.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Xây dựng nguyên tắc quản trị, quản lý công ty.

 Xây dựng hệ thống quản lý.

Xây dựng, hỗ trợ hoặc hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực.

Xây dựng hệ thống nhượng quyền, franchise.

 Xây dựng thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng chương trinh marketing…

……….

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI,
NEWVISION JOINT STOCK CO,

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI, NEWVISION JOINT STOCK CO

Liên hệ
Địa chỉ  : P 7.2, Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76 - 78 Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng
Tel        : (0236) 3 843 353 / (0236) 3 990 999 
Fax       : (0236) 3 565 444
Email   : tuvandaotao@newvisions.com.vn

 

Đăng ký nhận bản tin
Mạng xã hội facebook google skype